Coach og Mentor

Hvordan begynder coaching sessionen?

Den første coachingsession begynder allerede med en aktiv coaching.

I løbet af den første session vil du blive spurgt om dine overvejelser for at få coaching og du vil efter den første session blive præsenteret for et system, som giver dig et overblik over din situation og hvordan et videre coachingforløb kan se ud og hvad slutresultatet vil være.

Dermed har det et godt udgangspunkt for at vurdere, om du ønsker at gå videre efter den første coachingsession.

Et coachingforløb vil typisk være på 5 -7 sessioner eller mere – alt afhængig af din situation og ønsker.

Det videre forløb af en coachingsession.

Beslutter du dig for at fortsætte coachingforløbet, vil arbejdssystemet for coachingen være det redskab, som bliver omdrejningspunkt for de næste coachingsessioner.

Du vil i løbet af de første coachingsessioner blive interviewet omkring din egen situation, din vision, passion, værdier og målsætning. Endvidere vil du blive spurgt om f.eks. forhindringer, historik og overbevisninger.

Du vil blive bedt om at skrive det ned, fordi det, man skriver ned, bliver man mere forpligtet over for og især, når man udleverer det nedskrevne til en, man vil være ansvarlig over for.

Når du har et klart billede af din vision, passion, værdier og målsætning, skal du også se på dine forhindringer. Sætter du foden på speederen eller har du foden på speederen samtidig med at du trykker på bremsen?

Hvordan styrker du dine egne styrker? Hvad stopper dig?

Hvordan du bliver opmærksom på for meget negativ selvsnak? Det kan være dine emotioner eller dine overbevisninger, som forhindrer dig i at komme vider på din vej.

Hvordan du slipper af med disse forhindringer og kommer videre mod målet.

Hvordan etablerer din egen netværksgruppe og hvordan du modtager feedback.

Hvorfor du skal være opmærksom på dit mindset?

Hvorfor du skal stole på din egen kreativitet?

Hvordan du visualiserer og hvordan du laver et redskab til at fastholde din vision.

Hvordan du arbejder med din egen personlige udvikling.

Hvordan du tager action og hvorfor du skal blive ved med at spørge andre, som har prøvet det før.

Hvorfor du skal være glad for feedback – både negativ og positiv feedback.

Hvorfor du skal lave en handlingsplan og løbende evaluere din udvikling.

Hvorfor du skal holde fokus og holde ud. De 1000 skridts princip.

Du vil i løbet af coachingsessioner opleve at du forandrer din indstilling, når bare du er åbent for at modtage noget nyt – det vil ændre dine vanemæssige tanker og mønstre. Du vil opleve en større klarhed.

Et coachingforløb ender aldrig, fordi du skal selv til at coache dig selv fremover og skærpe din bevidsthed.

Samarbejde er vigtigt

Du er ansvarlig for dit liv og overfor dig selv og med en helhjertet deltagelse i processen, vil du modtage mangefold igen, når du giver dig selv plads til refleksion og fordybelse.

Hvis du bare møder ind til et coachingforløb uden denne indstilling, bliver udbyttet tilsvarende og nærmest uden effekt.

Det i samspillet mellem coachen og dig, at der sker noget nyt for en forandring og til en positiv udvikling.

Typiske coaching spørgsmål

Relation + intention + formål = coaching.

  1. ”Hvad er din største udfordring?
  2. ”Hvilke resultater ønsker du at opnå?
  3. ”Hvad er det, som holder dig tilbage fra at opnå dine mål”
  4. ”Må jeg fortælle dig noget om, hvordan jeg coacher og hvilket program jeg bruger?
  5. Du ønsker at opnå dine ønsker og jeg vil hjælpe dig med det, da du allerede har løsningen til målet i dig og det er kun dig, som kan finde og har løsningen.
  6. ”Har du spørgsmål til, hvad jeg har sagt hidtil?
  7. ”Hvilke coachingpakke ønsker du? Timer?