Om Coach4EGO

Hvad tilbyder Manfred?

Tilbyder at være din igangsætter og motivator til

Jobskifte

Nye vaner

Ro og mindfulness

Overblik

Forandring

Nærvær

Finde ind til din essens

Sætte nye mål og strategier

Styrke dine styrker

Medvirker til at igangsætte en udvikling for dig

At få alle til at udvikle sig fortløbende

At styrke  menneskers styrke.

Manfred arbejder med holografiske principper ud fra en værdibaseret grundfilosofi  om, at alt hænger sammen som blade i en blomst.

Blomsten i logoet er et udtryk for denne filosofi.

Derfor er alle livets områder inddelt i 7 områder omfattende:

Penge

Relationer

Virke

Fritid

Sundhed

Samfund

Personlig udvikling

Ved at opdele livet i disse 7 områder, bliver vejen til succes og frihed overskuelig og du få en klarhed overdit liv og den vej, som netop du skal vælge at gå ved at følge din passion og talent.

Hvad skal der til for at gennemføre processen?

Tag en beslutning

Find dine værdier og passioner

Sæt mål og tag action

Vær ansvarlig overfor dig selv

Giv noget tilbage til andre

Få mindst 2 personer til at hjælpe dig med at gennemføre processen

 

* Coach4EGO er en medarbejder i processen.

* Kommer ikke med færdige løsninger.

* Bidrager til løsninger og videre udvikling.

* Arbejder altid ud fra en helheds betragtning.

* Altid med fokus på enkelthederne i samarbejdet.

* At lade succes gennem personlig udvikling være drivkraften.