Hjertets vej er den vigtigste

Kom altid tilbage til glæden.

Opgaven i livet er at bevare glæden uanset, hvad der måtte komme af forhindringer på vejen.

Ved forskellige lejligheder i livet er du under pres og føler modstand, vrede, frustration, frygt og andre emotionelle og psykologiske forhindringer. Det lukker for hjertet og  for glæden.

Det er med vilje, at disse forhindringer er lagt ind i livets program. Det er en påmindelse om, at du altid skal være nærmere dit hjerte og din indre essens tilstand og mindre til stede hos de ydre betingelser og begivenheder.

Den indre forbindelse til dit sande selv er altid vigtigere.

Den indre forbindelse til dit sande højere selv eller essens er altid vigtigere end de ydre begivenheder. Husk, at du skal leve livet indefra og ud og ikke omvendt.

Hvis du gør det omvendt, så kommer du til at lide. Hold hele tiden forbindelsen til din indre tilstand vedlige. Øvelser med meditation og opmærksomhed på din krop og dit åndedræt vil være med til at holde din forbindelse til nuets portal vedlige.

Hvem er jeg?

Spørg dig selv:

Hvordan har jeg det nu?

Hvem er jeg?

Disse spørgsmål vil lede dig tilbage til din essens og til din højere bevidsthed, som beskuer verdens ydre begivenheder med et smil om munden og vil tage dig fra din optagethed af ydre begivenheder eller indre psykologiske betingelser.

Det betyder ikke, at du skal indtage en passiv rolle og ikke foretage handlinger. Det betyder, at du skal sørge for, at dine handlinger udspringer fra din essens kilde.  Det er den rene bevidsthed, som er din essens kilde. Den er altid tilstede.

Når dine handlinger udspringer fra din essens kilde, bliver handlingen ikke belastet af ydre begivenheders begrænsninger og dine handlinger vil være klare og rene både for dig selv og for andre.

Når dine handlinger udspringer fra dette felt, har de en kvalitet, som andre vil lægge mærke til. Når dine handlinger udspringer fra dette indre felt af essens, vil du aldrig være i tvivl om, hvilke beslutninger du skal tage.

Du skal opleve det med en grundstemning af glæde. Mærke universets glæde og kærligheden strømme igennem dig og lade hjertet være omdrejningshjulet for denne energi.

Det er ellers noget, som du har forsøgt og kæmpet med tidligere i dit liv ved at bruge dit egosind. Dit egosind ønsker kontrol både over fortiden og ønsker at lave om på fortiden.  Nu vil du  se, at det ikke virkede. Det begrænsede dig. Du lukkede dit hjerte, når du gik tilbage til fortiden og ønskede kontrol over fremtiden.

Hvert øjeblik i livet er en strøm af gaver.

Du skal i stedet skifte perspektiv og attitude og betragte hvert øjeblik i livet som en strøm af uendelige gaver,  som ganske gratis bliver leveret til dig og som du bare skal modtage med glæde og kærlighed, selv om situationen måske ikke i gængs forstand er til netop glæde og kærlighed.

Det er det, der er svært for de fleste mennesker. De kan ikke fastholde et åbent hjerte, når livet tilsyneladende går dem imod med tab, fiasko, vrede, angst og andre tilsyneladende negative følelser, som begrænsede deres livssituation.

De bliver fastholdt af deres livssituation og kan ikke komme ud af denne tilstand af apati, fordi de måske begynder at beskylde andre for deres livssituation. De bliver fastholdt i deres egne tanker, følelser og fysiske sansninger.

Først i det øjeblik, hvor de bliver skubbet så hårdt ud i ekstremerne, at de til sidst må overgive sig til det, der er, i det øjeblik sker der en ændring af deres bevidsthedstilstand.

De begynder at se deres liv med andre øjne. De begynder at se, at de er nødt til at ændre deres sti i livet til en sti af glæde og kærlighed og åbne deres hjerte, før der kan komme en forandring i deres liv.

Det kan ikke komme før, at de er blevet mætte af deres nuværende tilstand og er led og ked af at være i denne tilstand.

Først herefter er de klar til at tage en beslutning og begynder at sætte nye mål i deres liv.

De er nu klar til at undersøge, hvilke passioner og værdier, som virkelig har betydning for dem og hvilke mål det fører med sig ved at skifte til en ny sti af komplet glæde.

Et åbent hjerte er indgangen.

Men det er, når du er helt åben og er klar til at blive såret, at du lever dit liv fuldt ud. For i det øjeblik du mærker, at du bliver såret, så kaster du også lys på din sårbarhed og du er klar over, at også det vil går over. Det er bare en overgang.

Din bevidstheds lys kan se, hvad der foregår, men dit sind kan ikke forstå det, der foregår og forsøger at beskytte dig og kontrollere dig.

Dit ego sind fortæller dig, at det er nødvendigt. Det fortæller dig, at det ikke er godt at blive såret. Dit sind er bange for, at du kommer til at dø.

Men det dit ego sind virkelig er bange for er, at det selv skal dø, når du ikke længere giver det opmærksomhed. Når du ikke længere er villig til at spille det spil, som dit sind spiller på sindets lærred.

Når du som betragteren og den rene bevidsthed bliver klar over sindets spil, så bryder sindets teaterforestilling sammen. Tæppet bliver trukket for og det er slut med sindets spil. Du er vågnet op fra drømmen. Ego sindet findes ikke. Der er kun ren bevidsthed, som betragter alt. Du er fri – ikke som en person – men den rene bevidstheds frihed.