Alt kommer fra den personlige perception

 

Følelser af frygt, vrede, separation og være alene i verdenen. Det er følelser og emotioner, som kommer op i egosindet.

Det er en identifikation, som egoet prøver på at identificere sig med og tro på, som om det er virkeligt og personligt.

Kom tilbage til essensen og den rene bevidsthed og se, at du ikke er denne identifikation, men at du er vidnet uden, at der er en person til stede. Du er livet, som sådan. Du er ikke det, som du identificerer dig med som en person. Tillad, som vidne til livet, at alle følelser kommer op.

Men nu uden at blive bundet af dem, fordi du med dit højere selv ved, at det er en automatisk reaktion, som du har som person. Du accepterer din reaktion. Denne accept er med til at opløse følelserne. Du kommer dermed tilbage til nuet. Du er ikke længere i fremtiden og det som fremtiden måske vil medføre. Du føler igen kærligheden være til stede i dig, fordi det er det, som du er som essens.

Du ved, at hvis du føler dig dårligt tilpas, så er det, fordi du på en eller anden måde ønsker at beskytte dig selv som person og dette forsøg på at beskytte dig selv, er med til at forstærke følelsen af ikke at være god nok.

Men hvad er det i virkeligheden, som du som person ønsker dig?

Det er at komme tilbage til enheden. Det er at komme tilbage til essensen af, hvad du er. Det er væren. Det er det absolutte, den rene bevidsthed, som er vidnet til alt, som du oplever. Men det absolutte, den rene bevidsthed, er ikke nogen person. Det kan ikke ses. Det kan kun opleves direkte, uden at din person er til stede.

Det er denne mærkelige omvej, som personen prøver at tage for at komme tilbage til enheden for at afslutte adskiltheden. I det øjeblik, hvor du holder op med at identificere dig med at være en separat person og være iagttageren eller vidnet og den yderste essens, så kommer du tilbage til kærligheden og fornemmelsen af enhed med alt. Så forsvinder selv vidnet.

Så er alt det, som du ser, alt det som du møder på dinvej, alt det som du føler, en del af helheden og den måde som du beslutter dig til at se og modtage det på, er med til at forme den verden, som du lever i.

Alle erfaringer i livet bliver mødt med en bestem perception, som fører til en tro og derefter til tanker og som herefter bliver betragtet som værende virkelige.

Mediter over det.