Hvilke roller spiller du?

Vi har alle mange forskellige roller, som vi spiller i løbet af en dag.

Hvilke roller spiller du?

Find ud af, hvilken rolle du vælger de fleste gange?

Det siger noget om din oplevelse af din virkelighed.

Det siger noget om dig selv.

Lad os sige, at du har en situation med 2 virkeligheder.

2 virkeligheder:

  1. rolle – mange afviser mig
  2. rolle – jeg afviser

Hvilke roller benytter du dig af?

Er du den, som bliver afvist.

Er du offeret?

Er du den, som afviser.

Er du dommeren?

Der er noget paradoksalt i begge roller.

Offeret har en indre fornemmelse for at føle sig skyldig, det vil sige, at offeret har selv en indre dommer i sig og begge dele er altså indeholdt i den første rolle.

Til gengæld har dommeren i rolle 2 også en offer side i sig.

Sørg for at opleve uden at sætte etiketter på.

Du er nødt til at tage stilling til, hvilken rolle du vil spille og krænge den gamle rolle af dig.

Dermed bliver du nøgen, sårbar og åben.

Ellers bliver du i den gamle rolle.

Du skal virkelig være træt af at være i den gamle rolle og indse, at den ikke fungere for dig mere, før du tager en beslutning og sætter dig nye mål.

I åbenheden og sårbarheden vokser din nye rolle frem og livsglæden kommer frem.

Livsglæde er noget, som der er hele tiden.

Det er i nuet og i stilheden.

Du har forbindelse med det gennem dit liv – lige nu!

Livsglæden ligger over begreberne ubehag og behag – glæde og lykke transcenderer det og er en grundlæggende tilstand.

Hvis du jager efter behag eller prøver på at undgå ubehaget, så mangler du kontakten med livsglæden – nuet og stilheden.

Når du holder op med hele tiden, at vurdere, hvordan noget skal være, så kommer du i kontakt med livsglæden og livets sande kildevand og du finder din essens udspring.