FORSVIND FOR AT BLIVE FRI

Uddrag fra bogen FORSVIND FOR AT BLIVE FRI af Manfred Johannsen

Sandheden er enkel. Men sindet er kompleks.

Lad være med at være ked af, hvad der sker i livet. Lad ikke tanker, om at bestemte hændelser har ødelagt dit liv, være det, som bestemmer dit liv.

Alt, hvad der sker, sker af en grund, for at du skal lære noget, for ellers ville det ikke komme op i dit liv. Du skal tage enhver hændelse op som en udfordring og se det som en ny mulighed.

Lad være med at gå til offerrollen, når du oplever modstand i livet. Vær taknemmelig for alt, som kommer op. Det er egosindets spil, som tester dig.

Nøglen til sandheden er ikke at forstå verdenen. Nøglen er at studere dig selv.

Hvis du mediterer med hjertet, kommer du til sandheden om livet og om dit sande selv. Du er den rene bevidsthed. Egosindet kan ikke leve uden bevidstheden, men bevidstheden kan leve uden egosindet eller personen.

Kom til essensen om, hvem du er. Det behøver ikke tage tid og jo hurtigere du kommer til sandheden om, hvem du er, desto bedre.

Du er allerede det, som du søger. Du skal bare blive mindet om det.

Du er selve miraklet. Du er miraklet, fordi du eksisterer. Du er allerede heldig.

Hvordan kan du se, at du er heldig? Det er, fordi du er eksistensen og fordi du altid har eksisteret som bevidsthed.

Men du har et illusorisk aspekt i dig, som også er en del af bevidsthedens leg og som tror på, at du er adskilt fra enheden og at du er en person med en identitet, som skal dø.

Alt, som er i dualiteten, er et mirakel, fordi den ene kan frembringe et uendeligt antal af eksistenser, hændelser og oplevelser i dualiteten og stadig være en.

Det er et mirakel, at det, som kan være alt, også er en og det er det, du er.

Det er naturligt for os at søge efter sandheden. Ingen vil sige, at de søger efter usandheden. Men ikke alle er bevidste om, at de søger tilbage til deres essens.

Den almindelige person søger efter lykke, materiel rigdom, relationer og andre ting, som bliver betragtet som værende efterstræbelsesværdig i den duale verden. Men i virkeligheden søger de sig selv. De søger den, som de er, men bruger mange andre ting, som en erstatning for at finde det sande selv.

De er bare ikke klar over, at de søger.  Det er ubevidst for dem, at de søger sandheden. Men efterhånden kommer den virkelige søgning frem til, at der ikke er noget at søge, fordi du allerede er det, som du søger efter. Du, som bevidsthed, er livet. Du eksisterer og du har, som ren bevidsthed, altid eksisteret.

Pludselig bliver du opmærksom på, hvem du virkelig er.

Du opdager, at det er, som om du er en, som har et usynligt sæt tøj på, som du ikke længere kan passe, fordi der ikke er noget, som kan passe det, da det er uden udstrækning og uden begrænsning.

Du opdager, at du ikke har nogen steder at gå hen, da der ikke er nogen steder mere at gå til. Der er ikke noget. Der er kun væren uden tid, uden udstrækning, uden noget, som kan rummes og uden noget koncept.

Du mister ord for, hvad du er. Du bliver stille. Du bliver overvældet. Du bliver fri. Du bliver til glæde. Du føler den betingelsesløse kærlighed.

Den rene bevidsthed laver et portræt af sig selv, som dig. Du kan ikke lade være med at være her. Der er en energi, som altid er her, hvor du er.

Du er sammen med 7 milliarder andre bevidstheder på jorden, som en slags totalvævet tæppe af bevidsthed, som kun er en.

Hvis du bliver ved med at gå til den rene bevidsthed, så kan bevidsthedens blomst ikke lade være med at åbne sig. Blomsten er nødt til at åbne sig for sig selv, fordi den er bevidst om, at du er den bevidsthed, som den selv har lagt ind i dig om sit sande selv.

Miraklet er, at hvis dit hjerte er i sandheden, så kommer essensen af, hvem du er frem. Det er den direkte perception af, hvem du er. Der er ingen afstand mere til, hvem du er.

Alt bliver opslugt af essensen. Du er væren. Du er fri. Du har ikke noget at skulle gøre. Du har brudt boblen af uvidenhed. Men det er ikke en viden, som du studerer på universitetet. Den sande viden kan ikke kvantificeres eller samles som viden i et bibliotek eller som et studie på en læreanstalt, fordi essensen er alt, som er. Essensen er ikke afgrænset af koncepter af viden. Essensen er viden i sig selv om alt og om sig selv.

Det er en viden fra hjertet, det er en væren. Lad dig opsluge af essensen. Dermed er du væk, som person og det er kun det tilbage, som du er.

Du er eksistensen. Du er livet. Du er altid her. Du har aldrig ikke været. Du er ikke adskilt mere, fordi du er en. Du er tilstedeværelsen. Du er. Det er her nu, at du er.

Du skal ikke samle op på viden. Der er ikke noget at vide. Der er bare at være. Der er ikke nogen størrelse tilbage, fordi du ikke har nogen størrelse. Ord har ikke nogen mening mere, fordi du, som person, ikke er til stede mere. Du har ikke nogen position mere, fordi der ikke er nogen udstrækning. Der er kun alt og ingenting. Der er ikke noget tilbage at sammenligne med, fordi der ikke er noget at sammenligne med, når der kun er en tilbage.