Stilhedens styrke

Syv milliarder mennesker er i havnet i et fængsel.

Der er intet gitter.

Der er ingen håndjern.

Der er ingen bånd.

Der er ingen lukkede døre.

Der er ingen fangevogtere.

Der er kun syv milliarder mennesker, som er fanget af deres eget sinds fængsel. Begrænset af deres sinds projektioner om at være adskilte fra helheden.

De sidder i et fængsel styret af deres identifikation med deres sind og krop. De er deres egen fangevogter. De er i deres sinds fængsel.

De er fanget i deres tanker, tro, emotioner, følelser og programmerede holdninger, kulturelle begrænsninger, oplæring, massekommunikationens budskaber og anden indoktrinering.

De er altid fanget af støj udefra og indefra. De er ikke klar over deres adgang til deres egen uendelige magt.

De er ikke klar over stilhedens og tomhedens styrke.

De er ikke klar over, at de allerede er hele.

De er stadig bundet af deres koncepters fængslende, duale konstruktioner.

Men overraskelsen er, at der aldrig har været noget i det duale felt. Der har aldrig været noget i det duale felt, fordi det er en manipulation fra sindet.

Det er som en slags drøm, som bliver gjort til virkelighed, men som ikke er virkelighed og aldrig kan blive til virkelighed, fordi det netop er en slags drøm.

Det, som de er bange for, har altid været der.

Det er ikke noget, der skal gøres.

Der skal bare ske en transmission. Et løft i et højere felt.

Dette løft sker ikke i det duale felt, men det sker fra det nonduale felt.

Derfor er løsningen at samle personer, som er i denne fusion og har opløst deres duale tilhørssted, at få dem til at transmissionere feltet, at accelerere det.

Det magiske er dog, at det er det enkelte menneske, som skal være parat til et skift i bevidstheden. Så det vil kun være dem, som er ved at være klar til skiftet, som vil kunne modtage transmissionen.

Alle andre, som endnu er bundet af deres krop-sind konstruktion, vil ikke være klar til at modtage transmissionen.

Det er ligesom en radiomodtager ikke kan fange en station, hvis du ikke har indstillet den rigtige frekvens, så vil du aldrig kunne høre stationens musik.

Den er altid til stede, men du er ikke klar over, at musikken er i gang, fordi du ikke har indstillet din bevidsthed på den rigtige frekvens.